Hoi,

Ik ben Tina Siehoff en ik ontwerp tentoonstellingen.

Als interieurarchitect beschik ik over ruim 15 jaar ervaring in het ontwikkelen en ontwerpen van multimediale tentoonstellingen voor musea, science centers en culturele instellingen in Nederland, Duitsland en België.

Sinds 2014 ben ik tentoonstellingsontwerper bij DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund. Hier ontwikkel ik met een multidisciplinair team innovative tentoonstellingen rondom het thema „werken“ en de impact hiervan op de maatschappij.

In mijn rol als ontwerper denk ik graag vanaf het begin mee over de strategie, storyline en beleving. Mijn kracht ligt in het vertalen van het tentoonstellingsconcept naar een inspirerende ruimte om complexe thema's toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Mijn ontwerpen zijn niet alleen visueel aantrekkelijk, maar vertellen ook een verhaal en roepen emoties op. Door middel van scenografie ontstaat in samenwerking met andere ontwerpdisciplines een samenhangend geheel, dat de bezoekers een bijzondere ervaring biedt, hen inspireert, uitdaagt en intrigeert.

Ik bedenk interactieve overdrachtsvormen, zowel digitaal als analoog, die zowel speels als informatief zijn. Vanaf het eerste concept tot de uitvoering houd ik oog voor de grote lijnen, altijd met aandacht voor details. Mijn aanpak is creatief, integer en gericht op samenwerking.

Aan de Fachhochschule Mainz heb ik interieur architectuur gestudeerd en als exchange student aan de Willem de Kooning Academie en tevens aan de Design Academy Eindhoven. Later heb ik aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam een masterstudie afgerond.

Ik woon sinds vele jaren met veel plezier in Rotterdam.

Heb je vragen, leuke projecten of inspiratie? Neem gerust contact met mij op.

Bis bald,
Tina


+31 (0)6 38134392

hoi@tinasiehoff.com

Hi,

I’m Tina Siehoff and I design exhibitions.

As an interior architect, I have over 15 years of experience in developing and designing multimedia exhibitions for museums, science centers, and cultural institutions in the Netherlands, Germany, and Belgium.

Since 2014, I have been working as an exhibition designer at DASA Working World Exhibition in Dortmund. Here, I collaborate with a multidisciplinary team to create innovative exhibitions centered around the theme of "work" and its impact on society.

In my role as a designer, I enjoy contributing to the strategy, storyline, and experience from the very beginning. My strength lies in translating the exhibition concept into an inspiring space to make complex themes accessible to a broad audience.

My designs are not only visually appealing but also tell a story and evoke emotions. Through scenography, a cohesive whole is created in collaboration with other design disciplines, offering visitors a unique experience that inspires, challenges, and intrigues.

I devise interactive communication formats, both digital and analog, that are both playful and informative. From the initial concept to execution, I pay attention to the big picture, always with a focus on details. My approach is creative, honest, and geared towards collaboration.

I studied interior architecture at Fachhochschule Mainz and as an exchange student at Willem de Kooning Academie and the Design Academy Eindhoven. Later, I completed a master's degree at the Piet Zwart Instituut in Rotterdam.

I have been living in Rotterdam with great pleasure for many years.

If you have any questions, exciting projects, or inspiration to share, feel free to contact me.

Bis bald,
Tina

+31 (0)6 38134392

hoi@tinasiehoff.comusing allyou.net